Krby jsou topidla,ktérá kladou maximální důraz na začlenění ohně do interiéru Vašeho domu.Krby  členíme dle typu konstrukce na otevřené a uzavřené.U otevřeného krbu dosahujeme účinnosti max.kolem 15%,není to tedy topidlo nějak ekonomické,spíše jde o maximální kontakt uživatele s ohněm.Kdežto moderní uzavřené krbové vložky dosahují učinnosti až kolem 80% a dá se s nimi trvale vytápět celý dům.

Krby teplovzdušné (konvekční)

Tyto topidla využívají k předávání tepla vzdušnou konvekci,to znamená že do pláště obestavby je nasáván u podlahy chladnější vzduch z interiéru a výdech teplého vzduchu je v horní části obestavby,tím dochází k cirkulaci vzduchu mezi krbem a vytápěnou místností.Výhodou tohoto systému je téměř okamžitý náběh vytápění.Realizace této stavby je v celku rychlá a jednoduchá ( pokud nejsou náročné pžadavky na povrchovou úpravu),výdechy je možné vyvést i do jiných místností.Nevýhodou je pak rozdíl teplot u podlahy a stropu a víření prachu,ke kterému dochází při cirkulaci vzduchu.

Krby sálavé

Tento systém pracuje také se vzdušnou konvekcí,ale cirkulace vzduchu probíhá pouze uvnitř obestavby.Teplo je předáváno přes pláštˇ krbu do vytápěné místnosti sáláním.Zde se vyhneme otevřené konvekci,kterou využívají otevřené teplovzdušné krby,takže se vyhneme i víření prachových částic a dosáhneme tím i zdravějšího prostředí ve vytápěné místnosti.Teplo z těchto krbů je vyzařováno ve sloupcích,tím přispívá k příjemnějšímu klimatu,protože nedochází k přehřívání vzduchu.Rozdíly teplot mezi podlahou a stropem jsou menší než u konvekčních krbů.

Krby akumulační

Tento systém krbů je podobný sálavému a navíc je u těchto staveb akumulační hmota.Ta může být v podobě akumulačních prstenců,závěsných akumulačních hmot,nebo tahového systému.Tento systém má všechny výhody již zmiňovaných sálavých krbů a navíc dokáže uchovat energii získanou ze dřeva a dlouho po vyhasnutí ješte sálat příjemné měkké teplo do vytápěné místnosti,řádově až po několik hodin.Ne všechny krbové vložky můžou být použity k tomuto účelu.To platí i u sálavých krbů.Tato topidla mají delší dobu náběhu,ale i delší dobu doběhu.

Krby teplovodní

Teplovodní krby mají jednu velkou výhodu,která spočívá v tom že se jimi dají vytápět i vzdálenější místnosti.Jinak se dají kombinovat jak s konvekční tak sálavou obestavbou a k akumulaci se zde využívají akumulační nádrže na vodu.V nich se shromažduje ohřátá voda,která se dále využívá k distribuci do radiátorů,nebo jako užitková voda.Tyto krby se dají spojit i se solárním systémem.