Primárním účelem kamen je vytápět obytný prostor.Kamna můžou být kachlová,nebo omítaná.Dle typu konstrukce stavby je dělíme na lehká,polotěžká,těžká a ultra těžká.Toto dělení je odvozeno od množství použité akumulační hmoty.Každá kamna se skládají z ohniště,tahového systému a teplosměnných ploch. U těchto systémů dosahujeme účinnosti až kolem 85%.Energie vytvořená v ohništi jde dále do tahového systému,zde se ukládá a dále je předávána do obytných místností přes teplosměnné plochy.Do komína jde pouze taková část energie,která je nezbytně nutná k funkčnosti celého systému.Velkou výhodou tohoto topidla je velká topná setrvačnost a úspornost,ale tato výhoda je vykoupena větší finanční a stavební náročností.